Siedmiodniowy pobyt trzypokoleniowej rodziny z Jerozolimy pozostawił niesamowite wrażenia. Ortodoksyjni Izraelici – Żydzi, jak z dumą o sobie mówią, to zupełnie inna kultura, obyczaje, zachowania a mimo to bardzo otwarci, chłonni wiedzy, bardzo życzliwi. Mądrość nestora biła z każdego jego ruchu, zachowania, mowy czy spojrzenia. Poznaliśmy Szabat i jego specyficzne zasady, z którymi warto się zapoznać, tak jak z innymi zachowaniami. Rodzina Shtainów pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia. Dzieci fantastyczne. Warto obejrzeć wszystkie zdjęcia, wykonane przez Eliyahu, pierwszej po nestorze najważniejszej osobie (klęczy z nami na tle rodziny).
Przedstawiamy oryginalny komentarz Ruti, organizatorki przyjazdu do Polski (na zdjęciu, na tle małego domku, z mężem Israelem, który po usłyszeniu jej opowieści jak im się podoba w Bębnikącie, wsiadł w samolot następnego dnia i przyleciał) oraz komentarz Eliyahu, wyjaśniający powód spędzenia wakacji w naszym kraju.

“מקום מומלץ מאוד! יפיפייה, בתוך יער מדהים ! המארחים מאוד נחמדים ומאוד מתחשבים, הם שם בשביל כל בקשה וצורך. בנוסף המקום קרוב לפוזנן, ויש אטרקציות רבות שאפשר למצוא באזור. אנחנו ממליצים, נהננו מכל רגע! ”
„Highly recommended place! Beautiful, in an amazing forest! The hosts are very nice and very considerate, they are there for every request and need. The place is also close to Poznan, and there are many attractions to be found in the area. We recommend, enjoy every moment ! ”
“Irma and Robert! You are amazing people! And your house is beautiful, thank you very much for the perfect hospitality and consideration for all the needs of our family!
Highly recommended !
Great seven days !!!”
Ruti Shtain and family, Jerusalem, Israel, 31 August, 2018

The holiday in Poland is not an obvious experience for the Jewish people. We have strong connection to Poland, but the last experience of the Jewish people in Poland – was not a good one. Nevertheless, we chose to come and visit a wonderful land where our forefathers lived and worked. We came to the country that everything is foreign. Language, style, culture – everything was new and foreign.
We came to learn and understand, and we discovered a lovely place.
We met Robert and Irma – an extraordinary couple, Poles, Typical Poles, who welcomed us warmly.
Their hearts were wide enough to contain all the strange behavior of orthodox Jews, kosher kitchens, other clothes, tefillin, a thread that surrounded the house on Shabbat, and more.
We did not think the vacation would be with the hosts, everything was more than expected, we laughed together, we drank beer, we learned Polish (and they learned Hebrew words), and we had a good time together. The rustic and authentic place, the furniture, the air, the atmosphere all made this vacation an experience we would never forget. Thank you, a wonderful couple, for the place and the hospitality, for the honor and friendship, for your existence, and for the amazing place you built.
Eliyahu, on behalf of the entire Shtein family

Tłumaczenie powyższych komentarzy, niezbyt może dobre ale odzwierciedlające sens wypowiedzi.
„Gorąco polecam miejsce! Piękne, w niesamowitym lesie! Gospodarze są bardzo mili i bardzo troskliwi, są tam na każde życzenie i potrzeby.Miejsce też są zbliżone do Poznania, a w okolicy jest wiele atrakcji. Polecamy, ciesz się każdą chwilą! ” „Irma i Robert! Jesteś niesamowitymi ludźmi! A twój dom jest piękny, bardzo dziękuję za doskonałą gościnność i troskę o wszystkie potrzeby naszej rodziny! Wysoce polecany ! Świetne siedem dni !!! ”
Ruti Shtain z rodziną, Jerozolima, Izrael, 31 sierpnia 2018 r
„Urlop w Polsce nie jest oczywistym doświadczeniem dla narodu żydowskiego. Mamy silne połączenie z Polską, ale ostatnie doświadczenia narodu żydowskiego w Polsce – nie było dobre. Mimo to zdecydowaliśmy się odwiedzić wspaniałą krainę, w której mieszkali i pracowali nasi przodkowie. Przyszliśmy do kraju, że wszystko jest obce. Język, styl, kultura – wszystko było nowe i obce. Przybyliśmy, aby się uczyć i rozumieć, i odkryliśmy piękne miejsce. Spotkaliśmy Roberta i Irmę – niezwykłą parę, Polaków, typowych Polaków, którzy powitali nas serdecznie. Ich serca były na tyle szerokie, że zawierały wszystkie dziwne zachowania ortodoksyjnych Żydów, koszerne kuchnie, inne ubrania, tefilin, nici otaczające dom w Szabat i nie tylko. Nie sądziliśmy, że wakacje będą z gospodarzami, wszystko było więcej niż się spodziewaliśmy, śmialiśmy się razem, piliśmy piwo, uczyliśmy się polskiego (i uczyli się hebrajskich słów), i dobrze się razem bawiliśmy. Rustykalne i autentyczne miejsce, meble, powietrze, atmosfera sprawiły, że wakacje były doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnimy. Dziękuję, wspaniała para, za miejsce i gościnność, honor i przyjaźń, za twoje istnienie i za niesamowite miejsce, które zbudowałeś.”
Eliyahu, w imieniu całej rodziny Shteinów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *