Szczeżuja wielka w Bębnikącie

Wyjątkowy okaz znalazł Dawid,uczestnik Obozu Przygoda w naszym jeziorku. Znalazł Szczeżuję wielką,największy w Polsce małż, który jest w tej chwili rzadko do spotkania „Na równi ze skójkami stał się jednak małżem coraz rzadziej spotykanym, gdyż wymaga zupełnie czystej wody – cytat z Wikipedii”.