Ferie w Bębnikącie. Dzień pierwszy

Po raz kolejny gości u nas grupa dzieci z gminy Suchy Las. Dzisiaj była wycieczka Szlakiem Dzikich Zwierząt i Szlakiem Biała Górka. Byliśmy też na Uroczysku, gdzie największą frajdą było turlanie się z górki. Tam też zrobiliśmy zdjęcie, na którym dzieci prezentują pamiątki z Puszczy Noteckiej. Widzieliśmy trzebież i wyrąb lasu przeprowadzany przez Nadleśnictwo Oborniki. […]