Bębnikąt 6, 64-600 Oborniki

Visit of our friends from Jerusalem

„Highly recommended place! Beautiful, in an amazing forest! The hosts are very nice and very considerate, they are there for every request and need. The place is also close to Poznan, and there are many attractions to be found in the area. We recommend, enjoy every moment !
Irma and Robert!
You are amazing people! And your house is beautiful, thank you very much for the perfect hospitality and consideration for all the needs of our family! Highly recommended ! Great seven days !!!”

„Gorąco polecamy to miejsce! Piękne, w urzekającej puszczy! Gospodarze są bardzo mili i bardzo troskliwi, zawsze dostępni, aby reagować na każde życzenie i potrzeby. Miejsce znajduje się blisko Poznania, a w okolicy można znaleźć wiele atrakcji. Polecamy, ciesz się każdą chwilą!” ”
Irmo i Robercie!
Jesteś niesamowitymi ludźmi! A Wasz dom jest piękny, bardzo dziękujemy za doskonałą gościnność i troskę o wszystkie potrzeby naszej rodziny! Gorąco polecamy! To było siedem wspaniałych dni !!! ”

Ruti Shtain and family, Jerusalem, Israel, 31 August, 2018

The holiday in Poland is not an obvious experience for the Jewish people. We have strong connection to Poland, but the last experience of the Jewish people in Poland – was not a good one. Nevertheless, we chose to come and visit a wonderful land where our forefathers lived and worked. We came to the country that everything is foreign. Language, style, culture – everything was new and foreign. We came to learn and understand, and we discovered a lovely place. We met Robert and Irma – an extraordinary couple, Poles, Typical Poles, who welcomed us warmly.
Their hearts were wide enough to contain all the strange behavior of orthodox Jews, kosher kitchens, other clothes, tefillin, a thread that surrounded the house on Shabbat, and more. We did not think the vacation would be with the hosts, everything was more than expected, we laughed together, we drank beer, we learned Polish (and they learned Hebrew words), and we had a good time together. The rustic and authentic place, the furniture, the air, the atmosphere all made this vacation an experience we would never forget. Thank you, a wonderful couple, for the place and the hospitality, for the honor and friendship, for your existence, and for the amazing place you built.

„Urlop w Polsce nie jest oczywistym doświadczeniem dla narodu żydowskiego. Mamy silne więzy z Polską, ale ostatnie doświadczenia narodu żydowskiego w Polsce – nie były dobre. Mimo to zdecydowaliśmy się odwiedzić wspaniałą krainę, w której żyli i pracowali nasi przodkowie. Przybyliśmy do kraju, gdzie wszystko jest obce. Język, styl, kultura – wszystko było nowe i obce. Przybyliśmy, aby się uczyć i zrozumieć, i odkryliśmy piękne miejsce. Spotkaliśmy Roberta i Irmę – niezwykłą parę Polaków, prawdziwych Polaków, którzy powitali nas serdecznie. Ich otwarte serca zaakceptowały wszystkie nietypowe zachowania ortodoksyjnych Żydów, koszerne kuchnie, inne ubrania, tefilin, nici otaczające dom w Szabat, i nie tylko. Nie sądziliśmy, że wakacje spędzimy z gospodarzami, wszystko przekroczyło nasze oczekiwania, śmialiśmy się razem, piliśmy piwo, uczyliśmy się polskiego (a gospodarze uczyli się hebrajskich słów) i dobrze się razem bawiliśmy. Rustykalne i autentyczne miejsce, meble, powietrze, atmosfera sprawiły, że wakacje były doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy, Wspaniała Paro, za miejsce i gościnność, za szacunek i przyjaźń, za Wasze istnienie i za niesamowite miejsce, które stworzyliście.”

Eliyahu, on behalf of the entire Stein family, Jerusalem, 31 August, 2018