Bębnikąt 6, 64-600 Oborniki

Single Blog Title

This is a single blog caption
22 Sie

Obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nowołoskoniec

„Druhowie z OSP Nowołoskoniec przy współpracy z Urzędem Miejskim w Obornikach zorganizowali trzydniowy obóz dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, który odbył się w dniach od 15-17.08.2014 r. Obóz miał na celu przeprowadzenie ćwiczeń dla młodzieży w zakresie bojówki, pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazanie wiedzy z zakresu pożarnictwa oraz profilaktykę uzależnień.

Już pierwszego dnia młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi grup pożarów, terenu pożaru oraz taktyce ich gaszenia. Ponadto omówione zostały techniki ewakuacji poszkodowanych. Na zakończenie  dnia odbyła się pogadanka na temat profilaktyki uzależnień.

Dzień drugi upłynął na zajęciach z ratownictwa medycznego, podczas których uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia na fantomie RKO ćwiczeń z resuscytacji oraz poznania zasad zachowania się podczas wypadku z poszkodowanymi. Tego dnia młodzi ochotnicy przystąpili również do uroczystego ślubowania. Po ślubowaniu otrzymali z rąk prezesa powiatowego dh Krzysztofa Tomaszewskiego legitymacje członkowskie i tym samym stali się pełnoprawnymi członkami OSP Nowołoskoniec. Na dowód, iż strażacy muszą być w pełnej gotowości został przeprowadzony alarm nocny.  Podczas tego alarmu młodzi strażacy podzieleni na dwie sekcje przystąpili do przygotowanych dla nich zadań: dla sekcji pierwszej została przeprowadzona bojówka, dla drugiej ratownictwo medyczne.

Ostatniego dnia druhowie podsumowali całość działań, które były przeprowadzone w ciągu trwania obozu. Zwieńczeniem całości był test wiedzy nabytej w trakcie zajęć zarówno praktycznych jaki i teoretycznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowołoskońcu serdecznie dziękuje sponsorom, bez których obóz by się nie odbył. Szczególne podziękowania kieruje do:

  • Burmistrza Obornik p. Tomasza Szramy
  • Przedstawicielom Firmy Handlowej TEER Sp. J. w Słonawach
  • Irmie Jankowiak – właścicielce Osady Leśnej Bębnikąt

 

 

Ze strażackim pozdrowieniem!”